10. ročník (13.) „O POHÁR ŘEDITELE KVV PLZEŇ“

 23 May
 Hradiste, Czech Republic
  - <> - -
 Střelnice U plynáren Tachov
Armáda České republiky – KVV Plzeň Střelnice U Plynáren Tachov pořádá 10. ročník (13.) mezinárodní střelecké soutěže „O POHÁR ŘEDITELE KVV PLZEŇ“ číslo soutěže podle „Kalendáře 2015“: (propozice soutěže) A. ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel soutěže: AČR – KVV Plzeň Organizátor soutěže: KVZ – Tachov „B“ (registrační číslo SVZ ČR 05-28-02) Technické zabezpečení: KVZ – Tachov „B“ (registrační číslo SVZ ČR 05-28-02) Střelnice VVP HRADIŠTĚ PS-Plešivec Termín soutěže: sobota 23. května 2015 Místo konání soutěže: střelnice VVP HRADIŠTĚ PS-Plešivec GPS: 50°11'45.194"N, 13°1'50.910"E Organizační výbor: Ředitel soutěže plk.gšt. Ing. Roman Kučera, (vz. pplk. Ing. Tomčák Slavomír) Hlavní rozhodčí Juraj Gomolák (KVZ Tachov „B“ 1-039) Zdravotník soutěže ZS POŠ-Radošov (Výjezdová služba ČČK, lékárničkou 1. pomoci, pohotovostním vozidlem a MT pro přivolání RZP ) Správce střelnice Správce střelnice PS Plešivec Zbrojíř (inspektor) Miroslav Němeček (KVZ Tachov „B“) Soutěžní výbor: Předseda Juraj Gomolák (KVZ Tachov „B“1-039) Členové Josef Bogaš (KVZ Tachov „B“) Jindřich Ottel (KVZ Tachov „B“) Rozhodčí a pomocní techničtí pracovníci Řídící střelby: plk.gšt. Ing. Roman Kučera, (vz. pplk. Ing. Tomčák Slavomír) Velitel uzavírací stráže střelnice uzavřena technickými prostředky Hlavní rozhodčí Juraj Gomolák (KVZ Tachov „B“ 1-039) Zástupce hlavní rozhodčí Karel Kučera (KVZ K.Vary 1-206) Velitel výdejny munice neřešen - vyjmutí vlastní munice na palebné čáře Pozorovatel Josef Bogaš (KVZ Tachov „B“) 1. a 2. disciplína Rozhodčí úseku Tichý Radek (KVZ Tachov „B“) Pomocní rozhodčí úseku Holanová Sanny (KVZ Tachov „B“) Jonáš Stanislav (KVZ Tachov „B“) Ottel Jindřich (KVZ Tachov „B“) Bogaš Josef (KVZ Tachov „B“) 3. disciplína Rozhodčí úseku Jirotka Pavel (KVZ Tachov „B“) Pomocní rozhodčí úseku Trávníček Pavel (KVZ Tachov „B“) B. SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY Soutěž je soutěží jednotlivců 1. a 2. soutěžní disciplína se soutěží dle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR ve znění platné od 1. 1. 2008. 3. soutěžní disciplína se soutěží dle Pravidel sportovní činnosti AČR. 1. soutěžní disciplína Velkorážná pistole-revolver omezený (do .45″,otevřená mířidla standardně osazená výrobcem, délka hlavě do 6″) 5+10/10 ran 25m/ terč č.135P 5+10ran 25m/ terč č.SČS-D1z 10ran 2. soutěžní disciplína Velkorážná puška omezená ( jen ráže Armád NATO, otevřená mířidla standardně osazená výrobcem,) střelba 5+10 ran v leže. 100m/ terč č. 135P 5+10ran 3. soutěžní disciplína Velkorážná puška omezená ( jen ráže Armád NATO, otevřená mířidla standardně osazená výrobcem,) střelba 20 ran v leže a 20 ran v kleče. 100m 6/6/6/6 200m 6/7/6/7 250m 7/8/7/8 300m 8/7/8/7 legenda: terč č.6 50x50cm nekrytě ležící figura terč č.7 100x50cm klečící figura terč č.8 150x50cm vpřed běžící figura Bezpečnostní opatření Konzumovat alkoholické nápoje, nevikové a psychotropní látky se přísně zakazuje. Při nošení zbraně je v týlovém prostoru zbraň vždy zajištěná a v opaskovém pouzdru, volnou nábojovou šachtou. Všichni účastnicí soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel. Závodníci a rozhodčí jsou povinni použít vlastí chrániče sluchu a ochranu očí a to při obou disciplínách. Manipulace se zbraní a nabíjení zbraně mimo palebnou čáru se přísně zakazuje. V případě porušení těchto pravidel bude proviněný s okamžitou platností diskvalifikován. Zakazuje se porušovat stanovený provozní řád střelnice. Před zahájením soutěže je soutěžící povinen se zúčastnit poučení o bezpečnostních opatřeních na střelnici a stvrdit svým podpisem na prezenční listinu. Další technická ustanovení - V disciplině jsou závodníci povinni používat výstroj pro zbraň: opasek, opaskové pouzdro na zbraň a opaskové pouzdro na zásobník; - Hodnotí se všechny disciplíny dohromady. V celkovém součtu se při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí 1.disciplína; - Celkem je na soutěž potřeba pro 1. závodníka 45 nábojů do VPs - Zbraně vlastní - půjčená. Možnost zapůjčit pistole zdarma, náboje je možno zakoupit na střelnici u pořadatele cena 5,- Kč/ks. - Příjem protestů v průběhu soutěže, nejpozději však do 10 min po ukončení soutěže. Cena za vznešení protestu se platí poplatek 1500,- Kč. Poplatek přijímá hlavní rozhodčí. Při zjištění neoprávněnosti protestu tento poplatek propadá ve prospěch pořadatele. C. ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ Účast na soutěži Soutěž je přístupná všem členům AČR a Aktivním zálohám AČR, SVZ ČR a pozvaným hostům pod podmínkou, že se podle těchto propozic budou řídit a včas se přihlásí. Přihlášky a informace o soutěži Přihlášky se podávají elektronickou formou na adresu. http://www.strelnicetachov.cz/pohar !!! Přihláška musí obsahovat: Titul, Příjmení, Jméno, číslo ZP i OP, místo bydliště, datum a místo narození, název klubu či organizace, číslo SPZ / RZ, Typ a barva vozu, email adresu tel.kontakt. Pro prezentaci soutěžící je nutno zaplatit registrační příspěvek, ve prospěch BÚ č. 1437494183/0800 VS. 20150523 vedení u Česká Spořitelna ( Miroslav Němeček) V případě že Vaše platba nebude do 5 pracovní dnů připsána kontaktujte nás na kvvplzeninfo@seznam.cz a to ve vyšší 400,-Kč (17,- €) za závodníka. Ve zprávě pro příjemce uveďte Jméno a Příjmení registrovaných osob/y. Tato částka je vrátná pouze při zrušení soutěže organizátorem soutěže. Bez nedodržení podmínek nebudete zaregistrováni. Termín pro dodání přihlášek do 24. 4. 2015 Účast je omezena kapacitou soutěže cca 100 účastníků. Předpoklady pro prezentaci je: platný ZP a průkaz zbraně, AČR a hosté (OP). Kdo nevlastní zbraň, tomu ji bezplatně zapůjčíme přímo na střelnici. Ochrana osobních údajů: Podle Zákona č. 101/2001 Sb. O ochraně osobních údajů. Zdravotnické zabezpečení Bude zajištěno, Výjezdová služba ČČK, lékárničkou 1. pomoci, pohotovostním vozidlem a MT pro přivolání RZP. Hospodářská ustanovení - Všichni účastníci soutěže se účastní soutěže na vlastní náklady a se svojí zbraní a náboji do pistole. Kdo vlastní zbraň předepsaného typu použije zbraň svou; Pojištění Dle pravidel (pojišťovna Allianz) a podle ,,Dotačních zásad 2004.“ Občerstvení Bufet na střelnici Přístup na střelnici ve směru Karlovy Vary > Praha • Karlovy Vary (6) – Horní Tašovice (6) – 0,5 km Bochov – dále značeno ve směru Praha > Karlovy Vary • Bochov (6) – 0,5 km Horní (6) – dále značeno D. ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE: sobota 07:30 – 08:30 příjezd účastníků soutěže, kontrola prezentace, losování, přejímka zbraní 08:30 – 08:45 porada rozhodčích, rozprava 08:45 – 09:00 zahájení soutěže, poučení účastníků soutěže o bezpečnosti, uzavření střelnice 09:00 – 17:00 vlastní soutěž 17:00 – 17:30 dopočítání výsledků, zveřejnění listiny předběžných výsledků 17:30 – 18:00 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků soutěže Svoz vozidel ze shromaždiště: 07:00, 07:30, 8:00, 8:30 E. ZÁVĚREČNÁ A SCHVALOVACÍ USTANOVENÍ 1. Každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanovením těchto propozic 2. Propozice schválili z pověření rady KVZ Tachov B, ředitel KVV Plzeň dne 1.řijna 2014 tímtéž dnem se propozice vydávají v platnost. Ředitel soutěže Hlavní rozhodčí plk.gšt. Ing. Roman Kučera Juraj Gomolák (KVZ Tachov 1-039 Příloha : Samostatné vjezd do prostoru VVP Hradiště je přísně ZAKÁZANÉ !!!

More Events In

 15 December, Thursday