තණ්හා රති රඟා -Thanha Rathi Ranga

 23 May
 Safari Cinema
 Station Road - HA1 2TU - Harrow - United Kingdom
 Jay Wijesinghe
තණ්හා රති රඟා. Director: නිලේන්ද්‍ර දේශප්‍රිය Actors: අනෝජා වීරසිංහ, කුමාර තිරිමාදුර, නාමල් ජයසිංහ, සරත් කොතලාවල, ස්වර්ණා මල්ලව ආරච්චි Producer: H D ප්‍රේමසිරි, නිලේන්ද්‍ර දේශප්‍රිය, රේනුකා බාලසූරිය, සුනිල් ටී ප්‍රනාන්දු වසර 30ක සිවිල් යුද්ධයෙන් බැට කෑ සමාජ වටපිටාවක් මතින් ගොඩනැගුනු මේ චරිත හරහා යුධ සමයේ ලාංකික වටපිටාව මූර්තිමත් කිරීමට මේ චිත්‍රපටය සමත් වී ඇත. තිස් වසරක ජනවාර්ගික අර්බුදය නිසා කලක් අත්හැර දමා තහනම් කර තිබූ ප්‍රදේශයක සංචාරයේ යෙදෙන මිතුරන් තිදෙනෙකු වටා දිවෙන නිලේන්ද්‍ර දේශප්‍රියයන්ගේ නවතම චිත්‍රපටය යි තණ්හා රතී රඟා. Thanha Rathi Ranga Film By Nilendra Deshapriya. Between Yesterday and Tomorrow This is a story of a journey towards the beginning. Towards the spirit and soul. The three main characters of the film, Wimal, Suraj and Sirithunga, are peculiar creatures, sort of anti-heroes. Wimal, a three wheeler driver, has had many deceptions in life. Impulsive, often crashing into obstacles. Suraj, more contained, is an oversensitive University student, affected by an unexplained melancholy. Then there is Sirithunga a handyman, a father of three young children. They are strong, independent men. Through these characters on a backdrop of a society inflicted by a 30 year old civil war, we paint a portrait of contemporary Sri Lanka. Three friends, dreaming of a better life, a future filled with freedom, love, money. This future tragically disappears revealing to cowardly acts and pettiness of the human soul. They realise, far too late, that they aren’t strong enough to live their dreams, that they don’t have the dimensions of the people they dreamed of becoming, that they will pay a heavy price in their fight against the powerful forces of money, greed and manipulation of faith … They continue along their road, plunging deeper into what proves to be an internal journey. Like Sri Lanka seeking to reclaim its own freedom, the voyage of these three men becomes no less than a quest for their own independence. I feel like I have found a way of approaching a human and cinematographic perspective that resounds very strongly within me, and will touch both my own country and the foreign audiences. These are stories of small men and their minimal conflicts, inserted into big moments of Sri Lanka’s’ recent history Together with them in the discovery of a new world, of new adventures, of a new soul. Everything seen with the splendour of a land, our land, that still remains Unknown even to us.

More Events In Harrow

 23 October, Sunday
 Harrow
 29 October, Saturday
 Harrow
 03 December, Saturday
 Harrow