სტუდენტთა ლიგა "ტვინების ბრძოლა - Battle Of Brains"

 31 May
 Tbilisi, Georgia
  - <> - -
 Niko Tchanturaia
უფასო გუნდური ინტელექტუალური თამაში საქართველოს კერძო და სახელმწიფო უნივერსიტეტების სტუდენტებისათვის

More Events In

 15 December, Thursday