Защитете защитените територии - да се преброим!

 05 June
 ЗаДаОстанеПРИРОДА - www.forthenature.org
  - 1000 - Sofia - Bulgaria
 ЗаДаОстанеПРИРОДА - www.forthenature.org
На шествието на 18 март видяхме, че в няколко града има сериозна подкрепа за подписката с искания за управленски действия, които да гарантират, че защитените територии са защитени не само на хартия. За да бъде чут гласът ни, обаче, трябва да внесем голям ръчни подписи в отговорното Министерство на околната среда и водите, за което можете да намерите и да подкрепите лично исканията ни на хартия на следните места: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1pBfzCWO6no.k4JmuudXginQ Включете се, като се подпишете на някое от тези места до 05.06.2015г. - Световния ден на околната среда. Една ваша минута може да спаси едно кътче защитена територия! Снимайте се с плаката, закачен до подписката и споделете снимката с #zaprirodata във фейсбук Още веднъж и исканията ни: Настояваме да се предприемат до края на 2015 следните мерки: 1. Да се запазят всички вековни гори, да се забранят всякакви сечи в националните паркове, а ползването на дървесина от другите защитени територии и защитени зони от Натура 2000 да става само след горска сертификация. 2. Да се забрани новото строителство в защитените територии, ако не е свързано с традиционно ползване на земеделски земи и гори. Да се забрани отдаването на нови територии в националните паркове на концесия. 3. Да не се допуска лов в националните паркове. Да се премахнат ловните огради в останалите защитени територии. 4. Да се увеличи държавната подкрепа за природозащита, да се удвои бюджета за защитени територии, да се назначи охрана на всички резервати и паркове. 5. Да се запазят националните паркове свободни от МПС, АТВ, моторни шейни, моторни летателни средства, освен при спасителни акции и охрана на парка.

More Events In Sofia

 03 December, Saturday
 Sofia
 31 October, Monday
 Sofia